บริษัท ดี.ซี.แอล พลาสติก จำกัด

Purchase Process

รับซื้อเปลือกสายไฟรวม เปลือกสายไฟสีดำ เปลือกสายไฟสี สายยาง เสื่อน้ำมัน บริษัทได้มีพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่าย และ ร้านรับซื้อทั่วประเทศ เพื่อจัดหาวัตุดิบเพื่อใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพ

เปลือกสายไฟรวม

เปลือกสายไฟสีดำ

เปลือกสายไฟสี

สายยาง

เสื่อน้ำมัน